L’educació musical formal no sempre dóna al nen els instruments per ser musical, gaudir i trobar inspiració en la música. Una predisposició musical, o la intrínseca inclinació a ser musicals durant tota la vida, és el resultat d’experiències positives, alegres i satisfactòries i la seva associació amb la música en la primera infància.

Vosaltres sou sense cap mena de dubte el model més important per al vostre fill/a.

Per això, Music Together es compromet a facilitar i sostenir-vos en el vostre propòsit de crear un ambient musical ric a casa.

Així acompanyarem el procés natural de creixement musical del vostre fill/a i assegurarem l’acompliment del seu potencial musical innat.

Edwin Gordon

Edwin Gordon, pedagog nord-americà encara viu, ha dut a terme la investigació més completa i detallada de com els nens aprenen música i ha estat capaç de descriure totes les etapes i fases d’aquest llarg i complex procés d’aprenentatge. D’aquesta forma, els professors aprenen a observar als seus alumnes i saben com poden ajudar millor en cada moment des de les primeres etapes de la vida, sabent quin és el pas que han de donar en cada moment.

“La realidad es que no necesitaríamos enseñar música a los niños, aprenden solos cuando están rodeados de ella y ven a los adultos involucrados en acciones musicales. Pero hacemos lo contrario, les apartamos de la música real y la sustituimos por un papel con extraños símbolos.” Lo que la Music Learning Theory (MLT) de Edwin Gordon aporta a la enseñanza musical / docenotas.co”m

...9 mesos abans de néixer!

La música és un mitjà de comunicació entre el bebè i la mare fins i tot abans del naixement, ja que l’oïda és el primer sentit que desenvolupa el fetus i, per tant, escolta tant la veu de la seva mare com els sons de l’ambient que l’envolten. Willems (1981) ens mostra una conversació en la qual es pregunta a Kódaly: 

“¿Cuándo conviene comenzar el estudio de la música? Respuesta: nueve meses antes de nacer. Desde entonces cambié de parecer y hoy respondería: nueve meses antes de nacer… la madre del bebé”. – 9 meses antes de nacer… / Kódaly